Класически хомеопат

Катерина
Стоянова

класическа хомеопатия

Болестта е по същество резултат от конфликт между душата и ума и никога няма да бъде изкоренена напълно без духовно и умствено усилие.

д-р Едуард Бах

Посетете също моята Facebook страница.
При остро състояние попълнете този въпросник.

© 2018 HomeoKids - всички права запазени.